Onze identiteit

 

De juiste uitstraling

Onze huisstijl draagt uit waar we als organisatie voor staan; wat de inwoner, ondernemer of instelling van ons kan verwachten in zowel dienstverlening als samenwerking. Of het nu gaat om een brochure of een website, een bedrijfsauto of een relatiegeschenk: direct is zichtbaar dat het de gemeente Zaanstad betreft.

De visuele stijl                              

De visuele stijl kenmerkt zich door een krachtige en heldere lay-out. Het faciliteert de inhoudelijke communicatie in woord en beeld. 

Het logo is de belangrijkste ‘visuele drager’. De blauwe N verwijst naar de rivier de Zaan, die alle kernen met elkaar verbindt. Daarnaast is het een moderne vertaling van het heraldische schild uit het officiële gemeentewapen, dat van oudsher staat voor trots en bescherming van onze inwoners. 

Belangrijke trefwoorden zijn lucht, ruimte, eenvoud en zakelijkheid. Dit komt tot uitdrukking door de ruime toepassing van witruimte en beeld, waarbij tekst en beeld elkaar versterken. Eenvoud en zakelijkheid worden bereikt door het kleurgebruik en door de afwezigheid van grafische elementen (stickers, labels, beeldmerken) en overbodige elementen/versierselen (zoals vlakjes, pijltjes of lijntjes). Het arceringsvlak zorgt voor verbinding, gelaagdheid en transparantie. 

Ook zonder het logo is onze stijl herkenbaar, door het onderscheidende kleurenpalet, de vormentaal, de keuze van typografie en fotografie. 

Het officiele gemeentewapen van de gemeente zaanstad

Onze kernwaarden                                  

De huisstijl is in 2009 ontworpen en gebaseerd op de kernwaarden dienstverlenend, transparant en partner met ambitie. De samenleving en de gemeentelijke organisatie zijn sinds 2009 sterk in ontwikkeling geweest. Waar het accent in 2009 lag op de kernwaarden dienstverlenend en transparant, ligt deze anno 2015 op  het zijn van partner met ambitie. Het gesprek met de organisatie wordt gevoerd over de vraag of deze laatste kernwaarde in praktijk wordt ingevuld door de kernwaarden ondernemend, omgevingsgericht en innovatief. 

Missie

Zaanstad wil een evenwichtige en toekomstbestendige stad zijn. Dat betekent: Een stad met voldoende diversiteit in werkgelegenheid, voorzieningen en inwonersgroepen. Wij zijn onderdeel van de metropool en creëren kansen door daarin een relevante positie te nemen. Vertrekpunt voor ons handelen is de kracht van de (mensen in) stad. 

Visie

Wij zijn in gesprek met de stad over de beweging ‘van zorgen voor naar zorgen dat’. Wij zijn aantrekkelijk voor initiatiefnemers. Inwoners doen naar vermogen mee in de samenleving.Onze medewerkers zijn ontwikkelingsgericht, denken in mogelijkheden, werken samen met partners, en hebben zelfreflectie. Onze organisatie is wendbaar. Mensen, systemen, informatie en werkprocessen zo zijn ingesteld dat de organisatie daadwerkelijk invulling kan geven aan een rol die per situatie anders kan zijn. Wij zijn duidelijk en betrouwbaar in ons werk, werken opgavegericht en leren al doende.

Dienstverlenend

Transparant

Partner met ambitie

Tone of voice                             

Onze tone of voice is menselijk. Dat betekent voor ons dat wij helder, open en vriendelijk communiceren. Wij luisteren naar wat er leeft en speelt en reageren daar ook op. Wij gebruiken korte, heldere zinnen en woorden die de doelgroep zelf ook gebruikt. Afhankelijk van de bedoeling van de communicatie en de doelgroep wordt gekozen voor ‘u’ of ‘je’ en een meer wervende danwel zakelijke aanpak. Maar altijd helder, open en vriendelijk. 

In onze communicatie maken we onderscheid in communicatie waarbij onze organisatie centraal staat en waarin de stad centraal staat. Voordat er een middel gemaakt moet worden, stellen we ons de vraag: in welke rol bevindt de gemeente zich nu?                                    

Stad centraalVoorbeeld an brochure waarin de stad centraal staat

Bij de meeste communicatie-uitingen van de gemeente staat de stad zelf centraal, met haar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. Daarbij past een heel palet aan groentinten dat zorgt voor de Zaanse identiteit. Het logo wordt altijd rechts onder geplaatst. Deze uitingen betreffen beleid, projecten, campagnes, producten, et cetera. De informatie is zoveel mogelijk gericht op de behoefte vanuit de Zaanse samenleving en altijd staat de vraag centraal: wat heeft u als lezer/ontvanger aan deze informatie? 

OrgaVoorbeeld brochure interne communicatienisatie centraal

De corporate communicatie, waarbij het met name gaat om het presenteren van de gemeente Zaanstad als politiek-bestuurlijk bedrijf, onderscheidt zich daarvan. De kleuren blauw en grijs geven de corporate communicatie een betrouwbare, zakelijke en rustige uitstraling. Het logo staat rechts boven (tenzij een specifieke richtlijn anders voorschrijft): Zaanstad is duidelijk de ‘eigenaar’. 

Bij corporate uitingen gaat het primair om de bedrijfsvoering (begroting, jaarverslag, interne communicatie, besluitnota’s), of het betreft een gegevensdrager van de gemeente waarop alleen het logo als huisstijlelement is geplaatst (bedrijfsauto, visitekaartje en briefpapier, bewegwijzering, relatiegeschenk).


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl