Vormentaal en lay-out

Onze huisstijl maakt gebruik van een herkenbare vormentaal bestaande uit kleurbanen, arceringsvlak en vaste lay-out principes.

Kleurbanen

De horizontale vlakverdeling bestaat uit twee kleuren en een mengkleur. Deze kenmerkende kleurbanen komen als element terug in bijna alle toepassingen van de huisstijl. De vaste witte rand zorgt voor frisheid en een afgewogen balans binnen de zetspiegel.

Er zijn twee verschillende soorten kleuren die je kunt gebruiken bij het maken van je middelen.Stad centraal

Op het moment dat je met iedereen buiten onze organisatie gaat praten dan kies je altijd voor één van de groenen kleuren

Voorbeeld van een brochure in het groen

Organisatie centraal

Wanneer je alleen intern een middel gaat inzetten dan kies je voor de blauw met grijze kleurbanen.

Voorbeeld van een brochure in het blauw

Toepassing kleurbanen

De kleurbanen hebben een flexibele maatvoering die is gebaseerd op een basisstramien.  

Vormgevers kunnen zelf een basisstramien opzetten. Hoe dat werkt lees je hier.

De minimale variant

In de minimale variant voor organisatiecommunicatie is de blauwe baan vier blokken hoog en zijn de tussenkleur en de grijze baan ieder twee blokken hoog. Voor communicatie over de stad gelden dezelfde verhoudingen.

De maximale variant

Bij uitbreiding van de hoogte van de banen wordt in eerste instantie de blauwe baan vergroot tot ca. 7 eenheden (optisch 1/3). Bij verdere uitbreiding kan ook het grijze vlak worden vergroot. Voor communicatie over de stad gelden dezelfde verhoudingen.

Arceringsvlak

Het zilvergrijze arceringsvlak is een extra element dat zorgt voor gelaagdheid en transparantie. Op diverse toepassingen zoals omslagen, posters, advertenties wordt het arceringsvlak toegepast. In principe altijd aflopend in een vierkant toegepast op het grensvlak van de twee kleurbanen. 

Daarnaast wordt het arceringsvlak toegepast als ondersteunend element in bijvoorbeeld het binnenwerk of de binnendruk van enveloppen en ook als element in grafieken en illustraties.

Download het arceringsvlak

Voorbeeld van het arceringslak

Hoe gebruik je het arceringsvlak

Het arceringsvlak is speciaal getekend en mag niet worden nagemaakt of veranderd. Het arceringsvlak heeft een vaste kleur grijs, dat iets donkerder is dan de zilvergrijze kleurbaan van de corporate middelen. Het arceringsvlak wordt op ware grootte toegepast tot formaat A3. Op grotere formaten dan A3 wordt het meegeschaald. 

Op omslagen, posters, advertenties is het arceringsvlak is altijd 8 eenheden breed en hoog (dat is 1/3 van de breedte van het mediumformaat) De plaatsing is altijd aan de linkerzijde aflopend geplaatst, waarbij het arceringsvlak altijd over meerder kleurbanen is geplaatst, bij voorkeur met een verspringing gelijk aan de hoogte van een kleurbaan. 


Voorbeeld hoe je het arceringsvlak gebruikt

lay-out principes

Alle elementen van de vormentaal worden geplaatst op een basisstramien. Dit basisstramien definieert de maatvoering en het gebruik van de vormentaal. Het biedt flexibiliteit in communicatie gekoppeld aan een consistente uitstraling. De vormentaal en lay-out principes gelden in principe ook voor digitale toepassingen, ook al is exacte toepassing van het basisstramien niet altijd mogelijk. 

Er zijn aanvullende instructies beschikbaar voor het opzetten van een basisstramien en de toepassing van de vormentaal

Op middelenniveau zijn aanvullende instructies beschikbaar, zie middelen.

Uitleg van de lay-outprincipes

Communicatiepanel

Voor wervende uitingen kan de vormentaal ook in de vorm van een communicatiepanel worden toegepast. Het communicatiepanel geeft meer ruimte aan beeld en de communicatieboodschap.  

Er zijn instructies beschikbaar voor het opzetten van een communicatiepanel en de toepassing op communicatiemiddelen.

Voorbeeld vna een poster in opmaak van communicatiepanel

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl